torsdag 31 juli 2014

Mårås naturreservat

Mårås Naturreservat ligger utanför Hyltebruk, intill Jansbergssjön och bildades år 1978. Den består av ungefär 100 år gammal bokskog och hade förr Nordens äldsta bok, 400 år gammal! I reservatet finns flera sällsynta växter och djur som trivs i gammal bokskog. Uppe på en bergskupol, som höjer sig ca 40 meter över de övriga delarna av reservatet, kan man dessutom se skog som är ännu äldre, ca 300 år gammal!Det finns en naturstig som går runt större delen av reservatet. Den är ca 2 km lång och har flera små informationsskyltar där man kan läsa om skogen, olika arter av växter och djur som kan hittas i där m.m. Det finns även ett litet stickspår för den som vill uppleva de äldsta delarna av skogen och ta sig upp till den högsta delen av reservatet. 
Stigen är relativt lättframkomlig till fots, men ett tips är att inte försöka ta sig runt på cykel. Det är möjligt, men det var inte precis en av mina bättre idéer. ;)


Stigen är väldigt väl utmärkt med hermelinstolpar, som du kan se ovan, som är väldigt lätta att följa. Det är även på dessa majoriteten av informationsskyltarna finns.Det är inte många växter som klarar av att leva under bokskogens täta lövverk, men vitsippa och ekorrbär är två exempel på de växter som klarat sig trots allt. I reservatet finns även mer sällsynta växter så som lunglav, bokfjädermossa, blåsippor och tandrot.


Jag kan inte förstå att jag inte kände till det här stället fören nu, så är du som jag och aldrig har varit här förr tycker jag att det börjar bli dags nu även för dig!

Reservatet hör till Länsstyrelsen Halland, och vill du komma i kontakt med dem kan du nå dem på:
Tfn: 035-13 20 00 

Då får jag ta och säga hejdå för tillfället så hörs vi snart igen, ha det bra!

//Karolina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar