onsdag 2 juli 2014

Lintalund

Lintalund är ett naturreservat som tillhör Hylte kommun och ligger i närheten av Glassbo. Naturreservatet är till för att bevara områdets kulturhistoriska och botaniska värden. Nästan hela Lintalund är omringad av granskog och djurlivet är rikt. Naturreservatet är 13,6 hektar.

Byggnaderna runt omkring är en gammal släktgård som bestod av två gårdar. På en utav byggnaderna så finns det en informationskylt som man kan läsa om Lintalunds historia m.m.

På Lintalund finns det bänkar, så man kan ta med sig fika bara man inte skräpar ner.
Det finns även en parkering längre in vid Lintalund.


 
// Johanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar