onsdag 12 augusti 2015

Mårås Narurreservat

Mårås Naturreservat ligger intill Jansbergssjön precis utanför Hyltebruk. Naturreservatet bildades 1978 och är ca 45,5 hektar stort. Stigen som går genom reservatet är ca 2,3 km lång. På stigen finns små informationsskyltar där man kan läsa om olika saker i skogen. Stigen är märkt med stolpar som är lätta att följa. 
Syftet med reservatet är att bevara den vackra, 100 år gamla bokskogen samt att utveckla möjligheterna till friluftsliv. 
I skogen lever flera sällsynta djur och växter som kräver gammal och orörd bokskog för att leva. Här finner du bland annat ekorrbär, blåsippor, tandrot och lungalv som klarar av att leva i den täta bokskogen. Förr växte nordens äldsta bok i Mårås och den blev hela 400 år gammal! Trädet är idag döende men går fortfarande att se i den norra delen av reservatet. 

I öster av reservatet ligger en bergkupol som höjer sig 40 meter över dem lägsta delarna vid Jansbergssjön. Här uppe är skogen ca 300 år gammalt och har varit skyddat sedan 1952.

Reservatet hör till Länsstyrelsen Halland som man kan nå på telefon. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar