torsdag 6 augusti 2015

Lintalund natureservat

Detta vackra naturreservat ligger en bit utanför Torup och utgör området kring den gamla gården Lintalund. Naturreservatet är till för att bevara områdets kulturhistoriska och botaniska värden. 
Lintalund var förr en släktgård som bestod av 2 gårdar. På väggen på ena byggnaden sitter en skylt med historien om Lintahult. Området är 13,6 hektar stort.

På området finns flera åkrar där man förr odlade bland annat potatis och säd. Idag är åkrarna igenväxta med lövträd och buskar. Lieslåtter på en av ängarna i Naturreservatet är en traditionen som sker årligen.
Det finns en tavla på gården med olika sorters växter som växer i området. På ängarnas fältskick kan man hitta tillexempel bockrot, gökärt och ängsviol!
Man kan även se häckande fågelarter som morkulla, gröngöling, större hackspett och stjärtmes i naturreservatet.

För att komma hit svänger du av Nissastigen väg 26 mellan Hylte och Torup mot Lintalund. 

/Elin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar