fredag 5 augusti 2016

Långarydssläkten

Långt innan det fanns bruk och rikt med befolkning här i trakterna, så fanns här ändå de som skulle komma att lägga grunden till en stor släkt som vi alla här är välbekanta med.Långarydssläkten är världens största kartlagda släkt, med runt etthundranittiotusen medlemmar fortfarande i livet. Sammanlagt med även de bortgångna ättlingarna av släkten så stiger siffran till omkring tvåhundrafemtiotusen. Man har utgått från Anders Jönsson och hans hustru Ingrid Nilsdotter, som levde i Långaryd under det sena sextonhundratalet.
Med detta klart för sig så är det inte konstigt att de också har två Guinness rekord med sig i bagaget. Den ena för att de är just den största kartlagda släkten, och den andra för att de genomförde den allra största släktträffen genom tiderna.Släktträffen genomfördes den femte maj 1991. Tvåtusenfemhundra män och kvinnor hade samlats till den stora händelsen. På släktens egen webbplats kan man läsa om att mötet blev en kär tillställning där gamla vänner och familjer kunde återknyta banden, och nya bekantskaper kunde skapas.

När jag läser om Långarydssläkten och den massiva skara medlemmar de samlat genom sin släktforskning, så kan jag bara komma att tänka på hur många livsöden finns inom den här familjen.
Från att ha börjat sin saga genom Anders Jönsson (1662 - 1716) och hans Ingrid Nilsdotter (1676 - 1753) så är det ganska fantastiskt att man har kunnat kartlägga familjen i en sådan bredd som de har.
Jobbet med att forska om Långarydssläkten har hittills letts av Per Andersson och Johan Lindhardt, med stor hjälp av Anna Åqvist.
Tillsammans har de kunnat utforska släkten både i nutid och dåtid, lokalt och långväga.

Men även om du inte är med i släkten så kan ni ändå ta del av dess historia. Ett bokverk som för närvarande finns i sex band finns att köpa, men i ett begränsat antal.

Det finns också dramatiserade, guidade turer, där skådespelare uppträder på valda platser. Denna uppvisning, som man kan boka, kallas för "I Långarydssläktens fotspår". Sista uppvisningen äger rum den 27:e augusti, så segla in på www.langaryd.se för att få mer information om hur ni bokar!Långarydssläkten är inte bara en historia om en släkt, utan också en inblick århundraden bakåt i tiden, till en bygd och ett folk som levde och reste sig här i Långaryd.

/ RobinInga kommentarer:

Skicka en kommentar